سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دانشگاه رضوی مشهد 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دانشگاه تبریز 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
صدا و سیما 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دانشگاه ادیان و مذاهب 
پژوهشگر  
 
 
علمی پژوهشی  
همکاری 
دانشکده الهیات دانشگاه تهران 
تدریس 
2013/08/23 
2014/03/11 
کلام جدید 
تدریس 
دانشکده علوم قرآنی 
تدریس 
2012/09/22 
ادامه دارد 
روش تحقیق  
تدریس 
بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسرا 
تدریس 
2015/09/07 
ادامه دارد 
پژوهش