رئالیسم هستی شناختی و معرفت شناختی
39 بازدید
محل نشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مجله ذهن 1382
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی