وحدت و کثرت دینی
41 بازدید
محل نشر: اندیشه حوزه » فروردین و اردیبهشت 1385 - شماره 57 » (52 صفحه - از 91 تا 142)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده تنوع و تکثر ادیان (کثرت دینی) واقعیتی انکارناپذیر است، اما مهم چگونگی مواجهه با این واقعیت است. در مقابل دعاوی صدق و حقیقت‏مندی ادیان مختلف و همچنین ادعای نجات بخشی آنها چه موضعی باید اتخاذ کرد؟ این مسأله امروزه به یکی از مهم‏ترین و بحث‏انگیزترین مباحث فلسفه‏ی دین و کلام جدید تبدیل شده و توجه بسیاری از اندیشمندان دینی و غیردینی را به خود معطوف ساخته است. در پاسخ به این مسأله، سه رویکرد عمده پدید آمده است؛ انحصار گرایی، شمول گرایی و کثرت گرایی دینی. رویکرد کثرت گرایانه بیشتر با نام جان هیک، فیلسوف دینی معاصر،
آدرس اینترنتی