معرفت شناسی اصلاح شده و قرینه گرایی
52 بازدید
محل نشر: اندیشه نوین دینی » زمستان 1384 - شماره 3 » (34 صفحه - از 107 تا 140)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ولی الله عباسی[1] چکیده توجیه و عقلانیت باور دینی یکی از مباحث مهم معرفت شناسی دینی است که امروزه در فلسفه دین جایگاه خاصی دارد. در پاسخ به موجه سازی باور دینی رویکردهای مختلفی اتخاذ شده است که معرفت شناسی اصلاح شده آنهاست و در چند سال اخیر از سوی فیلسوفان مشهوری مانند آلوین، پلانتینگا، نیکولاس ولترستورف و... مطرح شده است. نوشتار حاضر بر آن است که با توجه به مهمترین نمایندگان این مکتب (پلانتینگا و ولترستورف) ادعاهای برخی از دیدگاههای آن را به تصویر بکشد. معرفت شناسان اصلاحی اندیش به طور قوی مبناگرایی کلاسیک و قرینه گرایی را رد می‌کنند. بر همین اساس در این نوشتار نقدهای متفکران مبناگرایان کلاسیک و قرینه گرایی بیان شده است، پس از تبیین، مبناگرایی کلاسیک و قرینه گرایی را رد می‌کنند. بر همین اساس در این نوشتار نقدهای متفکران مبناگرایان کلاسیک و قرینه گرایی بیان شده است، پس از تبیین مبناگرایی کلاسیک و قرینه گرایی، اشکالات آنها طرح می‌شود...
آدرس اینترنتی