نگاهی به اصلاح گری اسلامی و غربی
48 بازدید
محل نشر: رواق اندیشه » فروردین 1382 - شماره 16 » (18 صفحه - از 101 تا 118)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ولى اللّه عباسى(1) چکیده: یکى از مباحث مهمى که در چند دهه اخیر میان روشنفکران و نواندیشان از یک طرف و در میان اندیشمندان دینى از طرف دیگر به صورت جدّى مطرح بوده، بحث «اصلاح‏گرى» مى‏باشد. آرا و اندیشه‏هاى مختلفى در این باره مطرح شده است که موجب ابهام مفهوم «اصلاح» و اصلاحات گشته است. بنابراین، نوشتار حاضر کوششى است در جهت شفاف سازى مفهوم اصلاحات و مشخص کردن مرزهاى اصلاح‏گرى از دیدگاه اسلامى و غربى و نقدى بر اصلاحات غربى از منظر تفکر و گفتمان اصلاحات دینى، به نظر نگارنده، اصلاح‏گرى امام على علیه‏السلام و همچنین اصلاح‏گرى امام حسین علیه‏السلام ، دو الگوى اساسى در باب اصلاح‏گرى اسلامى مى‏باشد. از این رو، در این مقاله بیشترین تأکید در مورد اصلاحات اسلامى، بر اصلاح‏گرى آن دو بزرگوار باشد. این مقاله، پس از تعریف اصلاحات و ضرورت آن در تفکر دینى، به اندیشه اصلاحى در غرب و سپس به اصلاحات اسلامى مى‏پردازد و در ادامه، برخى از مهمترین ویژگیها و مؤلفه‏هاى اصلاحات اسلامى (علوى ـ حسینى) و غربى بر مى‏شمارد. مهمترین مؤلفه‏هاى اصلاحات غربى، «دین زدایى»، «سکولاریزم» و «فردگرایى»، مى‏باشد. در مقابل، در اصلاحات اسلامى، «اهتمام به دین»، «نفى سکولاریزم و تشکیل حکومت دینى» و «حق محورى» از ویژگیهاى اصلى آن مى‏باشد.