پلورالیزم دینی (2)
43 بازدید
محل نشر: مبلغان » آذر و دی 1383 - شماره 61 » (18 صفحه - از 52 تا 69)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اشاره: در بخش نخست این مقاله، پلورالیسم را معنا و قلمرو و حوزه‏های آن را تبیین کردیم و به بیان زمینه‏های پیدایش پلورالیسم پرداختیم. در این قسمت، اصول و مبانی پلورالیسم دینی را مطرح و نقد و بررسی می‏کنیم. همچنین اشکالات پلورالیستها را مطرح کرده و مورد نقد قرار خواهیم داد.