پلورالیزم دینی (3)
47 بازدید
محل نشر: مبلغان » بهمن و اسفند 1383 - شماره 63 » (9 صفحه - از 102 تا 110)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اشاره: در بخش نخست این مقاله، پلورالیسم را معنا و قلمرو و حوزه‏های آن را تبیین کردیم و به بیان زمینه‏های پیدایش پلورالیسم پرداختیم. در قسمت دوم، اصول و مبانی پلورالیسم دینی را نقد و بررسی کردیم. همچنین سه مورد از اشکالات و دلایل پلورالیستها را مطرح کرده و مورد نقد قرار دادیم. در این بخش، ادامه اشکالات و استدلالهای پلورالیستها را بیان کرده و ارزیابی می‏کنیم